Công tắc nguồn Hanyoung nux MAS-025B

Yêu cầu tư vấn
  • CÔNG TẮC ĐÓNG CẮT NGUỒN CHÍNH
  • 3 Pha, 25A/ 600VAC (Trắng & Đen)
  • Kích thước lắp đặt
  • Công tắc nguồn Hanyoung MAS-025B

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Công tắc nguồn Hanyoung nux MAS-025B

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc nguồn Hanyoung nux MAS-025B”

Thông số kỹ thuật
  • CÔNG TẮC ĐÓNG CẮT NGUỒN CHÍNH
  • 3 Pha, 25A/ 600VAC (Trắng & Đen)
  • Kích thước lắp đặt
  • Công tắc nguồn Hanyoung MAS-025B

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Công tắc nguồn Hanyoung nux MAS-025B

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc nguồn Hanyoung nux MAS-025B”