Công tắc dừng khẩn Hanyoung nux MRA-TR1A0R (Đèn Đỏ 110-220V 22mm)

Yêu cầu tư vấn
  • đầu lồi, nhựa, nhấn giữ xoay reset, 1a1b, 100-240 V a.c

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Công tắc dừng khẩn Hanyoung nux MRA-TR1A0R (Đèn Đỏ 110-220V 22mm)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc dừng khẩn Hanyoung nux MRA-TR1A0R (Đèn Đỏ 110-220V 22mm)”

Thông số kỹ thuật
  • đầu lồi, nhựa, nhấn giữ xoay reset, 1a1b, 100-240 V a.c

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Công tắc dừng khẩn Hanyoung nux MRA-TR1A0R (Đèn Đỏ 110-220V 22mm)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc dừng khẩn Hanyoung nux MRA-TR1A0R (Đèn Đỏ 110-220V 22mm)”