Công tắc dừng khẩn Hanyoung nux MRA-KM1A3R (Đèn Đỏ 380V 25mm)

Yêu cầu tư vấn
  • đầu bằng, nhựa, nhấn nhả, 1a1b, 380 V a.c

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Công tắc dừng khẩn Hanyoung nux MRA-KM1A3R (Đèn Đỏ 380V 25mm)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc dừng khẩn Hanyoung nux MRA-KM1A3R (Đèn Đỏ 380V 25mm)”

Thông số kỹ thuật
  • đầu bằng, nhựa, nhấn nhả, 1a1b, 380 V a.c

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Công tắc dừng khẩn Hanyoung nux MRA-KM1A3R (Đèn Đỏ 380V 25mm)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc dừng khẩn Hanyoung nux MRA-KM1A3R (Đèn Đỏ 380V 25mm)”