Công tắc dừng khẩn có đèn xanh HANYOUNG NUX MRA-AM1A3G

Yêu cầu tư vấn
  • Nhấn nhả 1 NO + 1 NC

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Công tắc dừng khẩn có đèn xanh HANYOUNG NUX MRA-AM1A3G

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc dừng khẩn có đèn xanh HANYOUNG NUX MRA-AM1A3G”

Thông số kỹ thuật
  • Nhấn nhả 1 NO + 1 NC

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Công tắc dừng khẩn có đèn xanh HANYOUNG NUX MRA-AM1A3G

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc dừng khẩn có đèn xanh HANYOUNG NUX MRA-AM1A3G”