Công tắc điều khiển cần trục Hanyoung nux HY-1028ADBB

Yêu cầu tư vấn
  • 8 nút, có dừng khẩn: ” On/ Off / Up/ Down/ Forward/ Back/Left/ Right ”

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Công tắc điều khiển cần trục Hanyoung nux HY-1028ADBB

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc điều khiển cần trục Hanyoung nux HY-1028ADBB”

Thông số kỹ thuật
  • 8 nút, có dừng khẩn: ” On/ Off / Up/ Down/ Forward/ Back/Left/ Right ”

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Công tắc điều khiển cần trục Hanyoung nux HY-1028ADBB

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc điều khiển cần trục Hanyoung nux HY-1028ADBB”