Yêu cầu tư vấn
  • Dòng định mức: 18A
  • Cách lắp đặt: Din rail

Thương hiệu: TENSE

Công tắc điện kèm bảo vệ nhiệt Tense KON-TER-18 (Dòng định mức 18A)

Đánh giá Công tắc điện kèm bảo vệ nhiệt Tense KON-TER-18 (Dòng định mức 18A)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Công tắc điện kèm bảo vệ nhiệt Tense KON-TER-18 (Dòng định mức 18A)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Dòng định mức: 18A
  • Cách lắp đặt: Din rail

Thương hiệu: TENSE

Mô tả

Công tắc điện kèm bảo vệ nhiệt Tense KON-TER-18 (Dòng định mức 18A)

Đánh giá (0)
Đánh giá Công tắc điện kèm bảo vệ nhiệt Tense KON-TER-18 (Dòng định mức 18A)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Công tắc điện kèm bảo vệ nhiệt Tense KON-TER-18 (Dòng định mức 18A)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào