Công tắc 2 vị trí tự nhả Hanyoung nux MRT-N2R1A0G (25mm đèn Xanh lá 110-220V)

Yêu cầu tư vấn
  • Có đèn 100 – 240 V a.c 2 vị trí, thường nhả, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Công tắc 2 vị trí tự nhả Hanyoung nux MRT-N2R1A0G (25mm đèn Xanh lá 110-220V)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc 2 vị trí tự nhả Hanyoung nux MRT-N2R1A0G (25mm đèn Xanh lá 110-220V)”

Thông số kỹ thuật
  • Có đèn 100 – 240 V a.c 2 vị trí, thường nhả, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Công tắc 2 vị trí tự nhả Hanyoung nux MRT-N2R1A0G (25mm đèn Xanh lá 110-220V)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc 2 vị trí tự nhả Hanyoung nux MRT-N2R1A0G (25mm đèn Xanh lá 110-220V)”