Công tắc 2 vị trí tự nhả Hanyoung nux MRT-K2R1D0Y (25mm đèn Vàng 12-24V)

Yêu cầu tư vấn
  • Có đèn 12 – 24 V d.c./a.c, 2 vị trí, thường nhả, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Công tắc 2 vị trí tự nhả Hanyoung nux MRT-K2R1D0Y (25mm đèn Vàng 12-24V)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc 2 vị trí tự nhả Hanyoung nux MRT-K2R1D0Y (25mm đèn Vàng 12-24V)”

Thông số kỹ thuật
  • Có đèn 12 – 24 V d.c./a.c, 2 vị trí, thường nhả, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Công tắc 2 vị trí tự nhả Hanyoung nux MRT-K2R1D0Y (25mm đèn Vàng 12-24V)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc 2 vị trí tự nhả Hanyoung nux MRT-K2R1D0Y (25mm đèn Vàng 12-24V)”