Công tắc 2 vị trí tự giữ Hanyoung nux MRT-K2A1A3G (25mm đèn Xanh lá 380V)

Yêu cầu tư vấn
  • Có đèn 380 V a.c, 2 vị trí, thường giữ, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Công tắc 2 vị trí tự giữ Hanyoung nux MRT-K2A1A3G (25mm đèn Xanh lá 380V)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc 2 vị trí tự giữ Hanyoung nux MRT-K2A1A3G (25mm đèn Xanh lá 380V)”

Thông số kỹ thuật
  • Có đèn 380 V a.c, 2 vị trí, thường giữ, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Công tắc 2 vị trí tự giữ Hanyoung nux MRT-K2A1A3G (25mm đèn Xanh lá 380V)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc 2 vị trí tự giữ Hanyoung nux MRT-K2A1A3G (25mm đèn Xanh lá 380V)”