Chì hàn 0.8 Asahi (SN60/40, 0.8mm, 500g)

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
 • Chì hàn nhiệt độ thấp, bóng đẹp
 • Có nhựa thông bên trong lõi.
 • Ít khói có mùi nhẹ
 • Thành phần: SN60/40
 • Kích thước sợi chì: 0.8mm
 • Khối lượng chì: 500g

Thương hiệu: ASAHI (Solder)

Chì hàn 0.8 Asahi (SN60/40, 0.8mm, 500g)

Thương hiệu

ASAHI (Solder)

Đánh giá Chì hàn 0.8 Asahi (SN60/40, 0.8mm, 500g)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Chì hàn 0.8 Asahi (SN60/40, 0.8mm, 500g)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Chì hàn nhiệt độ thấp, bóng đẹp
 • Có nhựa thông bên trong lõi.
 • Ít khói có mùi nhẹ
 • Thành phần: SN60/40
 • Kích thước sợi chì: 0.8mm
 • Khối lượng chì: 500g

Thương hiệu: ASAHI (Solder)

Thương hiệu

ASAHI (Solder)

Đánh giá Chì hàn 0.8 Asahi (SN60/40, 0.8mm, 500g)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Chì hàn 0.8 Asahi (SN60/40, 0.8mm, 500g)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào