Yêu cầu tư vấn
  • Gel tiếp xúc siêu âm ≈60 ml

Thương hiệu: KERN

Chất tiếp âm KERN ATB-US03 (≈60 ml)

Đánh giá Chất tiếp âm KERN ATB-US03 (≈60 ml)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Chất tiếp âm KERN ATB-US03 (≈60 ml)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Gel tiếp xúc siêu âm ≈60 ml

Thương hiệu: KERN

Mô tả

Chất tiếp âm KERN ATB-US03 (≈60 ml)

Đánh giá (0)
Đánh giá Chất tiếp âm KERN ATB-US03 (≈60 ml)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Chất tiếp âm KERN ATB-US03 (≈60 ml)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào