Yêu cầu tư vấn
  • Chất thử dùng cho các máy VELP UDK159, UDK199
  • Khối lượng: Gói 40g

Document/Software

Catalogue VELP A00000316

Thương hiệu: VELP

Chất chỉ thị cho UDK VELP A00000316 (40g/gói)

1 đánh giá cho Chất chỉ thị cho UDK VELP A00000316 (40g/gói)
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5100% | 1 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Chất chỉ thị cho UDK VELP A00000316 (40g/gói)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. JacksonĐã mua tại imall.vn

    Good service.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Chất thử dùng cho các máy VELP UDK159, UDK199
  • Khối lượng: Gói 40g

Document/Software

Catalogue VELP A00000316

Thương hiệu: VELP

Thông tin chi tiết

Chất chỉ thị cho UDK VELP A00000316 (40g/gói)

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Chất chỉ thị cho UDK VELP A00000316 (40g/gói)
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5100% | 1 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Chất chỉ thị cho UDK VELP A00000316 (40g/gói)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. JacksonĐã mua tại imall.vn

    Good service.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào