Cầu đo điện trở DC kĩ thuật số Hongdu HD-QJ-84 (20mΩ~20kΩ)

Yêu cầu tư vấn
 • Dải/ Dải đo/ Độ phân giải/ Dòng đo/ Độ chính xác/ Sai số cơ bản
 • 20mΩ/ 0~19.999mΩ/ 1μΩ/ 1A/ ±(0.5%RX+5words)
 • 200mΩ/ 0~199.99mΩ/ 10μΩ/ 1A/ ±(0.2%RX+2words)
 • 2Ω/ 0~1.9999Ω/ 100μΩ/  100mA/ ±(0.1%RX+2words)
 • 20Ω/ 0~19.999Ω/ 1mΩ/ 100mA/ ±(0.1%RX+1words)
 • 200Ω/ 0~199.99Ω/ 10mΩ/ 10mA/ ±(0.1%RX+1words)
 • 2kΩ/ 0~1.9999kΩ/  100mΩ/ 1mA/ ±(0.1%RX+1words)
 • 20kΩ/ 0~19.999kΩ/ 1Ω/ 100μA/ ±(0.1%RX+1words)

Document/Software

Thương hiệu: HONGDU

Cầu đo điện trở DC kĩ thuật số Hongdu HD-QJ-84 (20mΩ~20kΩ)

Đánh giá Cầu đo điện trở DC kĩ thuật số Hongdu HD-QJ-84 (20mΩ~20kΩ)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cầu đo điện trở DC kĩ thuật số Hongdu HD-QJ-84 (20mΩ~20kΩ)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Dải/ Dải đo/ Độ phân giải/ Dòng đo/ Độ chính xác/ Sai số cơ bản
 • 20mΩ/ 0~19.999mΩ/ 1μΩ/ 1A/ ±(0.5%RX+5words)
 • 200mΩ/ 0~199.99mΩ/ 10μΩ/ 1A/ ±(0.2%RX+2words)
 • 2Ω/ 0~1.9999Ω/ 100μΩ/  100mA/ ±(0.1%RX+2words)
 • 20Ω/ 0~19.999Ω/ 1mΩ/ 100mA/ ±(0.1%RX+1words)
 • 200Ω/ 0~199.99Ω/ 10mΩ/ 10mA/ ±(0.1%RX+1words)
 • 2kΩ/ 0~1.9999kΩ/  100mΩ/ 1mA/ ±(0.1%RX+1words)
 • 20kΩ/ 0~19.999kΩ/ 1Ω/ 100μA/ ±(0.1%RX+1words)

Document/Software

Thương hiệu: HONGDU

Mô tả

Cầu đo điện trở DC kĩ thuật số Hongdu HD-QJ-84 (20mΩ~20kΩ)

Đánh giá (0)
Đánh giá Cầu đo điện trở DC kĩ thuật số Hongdu HD-QJ-84 (20mΩ~20kΩ)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cầu đo điện trở DC kĩ thuật số Hongdu HD-QJ-84 (20mΩ~20kΩ)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào