Cầu dao tự động chống giật (ELCB) Mitsubishi NV400-CW 3P 300A (36kA 30mA)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

  • Dòng rò 30mA
  • Số cực 3P
  • Dòng cắt 36kA
  • Dòng điện 300A
  • Điện áp ngõ vào 3 Pha

Thương hiệu: MITSUBISHI

Cầu dao tự động chống giật (ELCB) Mitsubishi NV400-CW 3P 300A (36kA 30mA)

Thương hiệu

Đánh giá Cầu dao tự động chống giật (ELCB) Mitsubishi NV400-CW 3P 300A (36kA 30mA)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cầu dao tự động chống giật (ELCB) Mitsubishi NV400-CW 3P 300A (36kA 30mA)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Cầu dao tự động chống giật (ELCB) Mitsubishi NV400-CW 3P 300A (36kA 30mA)

Đánh giá Cầu dao tự động chống giật (ELCB) Mitsubishi NV400-CW 3P 300A (36kA 30mA)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cầu dao tự động chống giật (ELCB) Mitsubishi NV400-CW 3P 300A (36kA 30mA)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào