Cáp Truyền dữ liệu Mitutoyo 965014 (loại 10 chân phẳng, 2m)

Yêu cầu tư vấn
  • Cáp Truyền dữ liệu cho thiết bị đo điện tử Mitutoyo loại 10 chân phẳng,
  • Cáp 2m

Thương hiệu: Mitutoyo

Cáp Truyền dữ liệu Mitutoyo 965014 (loại 10 chân phẳng, 2m)

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp Truyền dữ liệu Mitutoyo 965014 (loại 10 chân phẳng, 2m)”

Thông số kỹ thuật
  • Cáp Truyền dữ liệu cho thiết bị đo điện tử Mitutoyo loại 10 chân phẳng,
  • Cáp 2m

Thương hiệu: Mitutoyo

Mô tả

Cáp Truyền dữ liệu Mitutoyo 965014 (loại 10 chân phẳng, 2m)

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp Truyền dữ liệu Mitutoyo 965014 (loại 10 chân phẳng, 2m)”