Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 05CZA624 (cho thước cặp điện tử IP67, 1m)

Yêu cầu tư vấn
  • Cáp truyền dữ liệu cho thước cặp điện tử Mitutoyo loại IP67
  • Cáp 1m

Thương hiệu: Mitutoyo

Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 05CZA624 (cho thước cặp điện tử IP67, 1m)

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 05CZA624 (cho thước cặp điện tử IP67, 1m)”

Thông số kỹ thuật
  • Cáp truyền dữ liệu cho thước cặp điện tử Mitutoyo loại IP67
  • Cáp 1m

Thương hiệu: Mitutoyo

Mô tả

Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 05CZA624 (cho thước cặp điện tử IP67, 1m)

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 05CZA624 (cho thước cặp điện tử IP67, 1m)”