Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 04AZB512 (đầu hình chữ L phẳng trái, 1m)

Yêu cầu tư vấn
  • Cáp truyền dữ liệu cho thiết bị đo điện tử Mitutoyo  đầu hình chữ L phẳng Loại trái,
  • Cáp 1m

Thương hiệu: Mitutoyo

Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 04AZB512 (đầu hình chữ L phẳng trái, 1m)

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 04AZB512 (đầu hình chữ L phẳng trái, 1m)”

Thông số kỹ thuật
  • Cáp truyền dữ liệu cho thiết bị đo điện tử Mitutoyo  đầu hình chữ L phẳng Loại trái,
  • Cáp 1m

Thương hiệu: Mitutoyo

Mô tả

Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 04AZB512 (đầu hình chữ L phẳng trái, 1m)

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 04AZB512 (đầu hình chữ L phẳng trái, 1m)”