Cáp Snap-On MMBX Plug – SMA Female Fairview FMCA1434 (RG-174 Coax; 3 GHz )

Yêu cầu tư vấn
 • Dải tần số: DC – 3 GHz
 • Trở kháng : 50 Ohm
 • Vận tốc lan truyền: 66 %
 • VSWR: 1.4:1
 • Kết nối: Snap-On MMBX Plug – SMA Female
 • Cáp RF : RG-174 Coax
 • Ðiện dung: 31.1 [102.03] pF/ft [pF/m]

Document/Software

catalogue Fairview FMCA1434

Thương hiệu: Fairview Microwave

Cáp Snap-On MMBX Plug – SMA Female Fairview FMCA1434 (RG-174 Coax; 3 GHz )

Đánh giá Cáp Snap-On MMBX Plug – SMA Female Fairview FMCA1434 (RG-174 Coax; 3 GHz )
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cáp Snap-On MMBX Plug – SMA Female Fairview FMCA1434 (RG-174 Coax; 3 GHz )
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Dải tần số: DC – 3 GHz
 • Trở kháng : 50 Ohm
 • Vận tốc lan truyền: 66 %
 • VSWR: 1.4:1
 • Kết nối: Snap-On MMBX Plug – SMA Female
 • Cáp RF : RG-174 Coax
 • Ðiện dung: 31.1 [102.03] pF/ft [pF/m]

Document/Software

catalogue Fairview FMCA1434

Thương hiệu: Fairview Microwave

Mô tả

Cáp Snap-On MMBX Plug – SMA Female Fairview FMCA1434 (RG-174 Coax; 3 GHz )

Đánh giá (0)
Đánh giá Cáp Snap-On MMBX Plug – SMA Female Fairview FMCA1434 (RG-174 Coax; 3 GHz )
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cáp Snap-On MMBX Plug – SMA Female Fairview FMCA1434 (RG-174 Coax; 3 GHz )
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào