Cáp kiểm tra suy hao thấp SMA Male – SMA Male Fairviewmicrowave FMCA1284-100CM (~18GHz, 1.4 VSWR)

Yêu cầu tư vấn
 • Sê-ri đầu nối 1: SMA
 • Loại đầu nối 1: Male (Đực)
 • Phân cực đầu nối 1: Tiêu chuẩn
 • Góc đầu nối 1: Thẳng
 • Trở kháng đầu nối 1: 50
 • Sê-ri đầu nối 2: SMA
 • Loại đầu nối 2: Male (Đực)
 • Phân cực đầu nối 2: Tiêu chuẩn
 • Góc đầu nối 2: Thẳng
 • Trở kháng đầu nối 2: 50
 • Loại cáp RF: LL335i
 • Trở kháng cáp RF: 50
 • Chiều dài: 39.37 inch (100cm)

Document/Software

catalogue FairviewmicrowaveFMCA1284100CM

Thương hiệu: Fairview Microwave

Cáp kiểm tra suy hao thấp SMA Male – SMA Male Fairviewmicrowave FMCA1284-100CM (~18GHz, 1.4 VSWR)

Đánh giá Cáp kiểm tra suy hao thấp SMA Male – SMA Male Fairviewmicrowave FMCA1284-100CM (~18GHz, 1.4 VSWR)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cáp kiểm tra suy hao thấp SMA Male – SMA Male Fairviewmicrowave FMCA1284-100CM (~18GHz, 1.4 VSWR)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Sê-ri đầu nối 1: SMA
 • Loại đầu nối 1: Male (Đực)
 • Phân cực đầu nối 1: Tiêu chuẩn
 • Góc đầu nối 1: Thẳng
 • Trở kháng đầu nối 1: 50
 • Sê-ri đầu nối 2: SMA
 • Loại đầu nối 2: Male (Đực)
 • Phân cực đầu nối 2: Tiêu chuẩn
 • Góc đầu nối 2: Thẳng
 • Trở kháng đầu nối 2: 50
 • Loại cáp RF: LL335i
 • Trở kháng cáp RF: 50
 • Chiều dài: 39.37 inch (100cm)

Document/Software

catalogue FairviewmicrowaveFMCA1284100CM

Thương hiệu: Fairview Microwave

Mô tả

Cáp kiểm tra suy hao thấp SMA Male – SMA Male Fairviewmicrowave FMCA1284-100CM (~18GHz, 1.4 VSWR)

Đánh giá (0)
Đánh giá Cáp kiểm tra suy hao thấp SMA Male – SMA Male Fairviewmicrowave FMCA1284-100CM (~18GHz, 1.4 VSWR)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cáp kiểm tra suy hao thấp SMA Male – SMA Male Fairviewmicrowave FMCA1284-100CM (~18GHz, 1.4 VSWR)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào