Cáp kết nối U-WAVE-T, có cổng chia kết nối với bộ Footswitch Mitutoyo 02AZE140A

Yêu cầu tư vấn
  • Remarks: IP U-WAVE Data Cable Straight with Data Switch/FootSwitch Connector e.g. for IP66 Carbon Fibre Caliper
  • Type: Cable with footswitch connector

Thương hiệu: Mitutoyo

Cáp kết nối U-WAVE-T, có cổng chia kết nối với bộ Footswitch Mitutoyo 02AZE140A

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp kết nối U-WAVE-T, có cổng chia kết nối với bộ Footswitch Mitutoyo 02AZE140A”

Thông số kỹ thuật
  • Remarks: IP U-WAVE Data Cable Straight with Data Switch/FootSwitch Connector e.g. for IP66 Carbon Fibre Caliper
  • Type: Cable with footswitch connector

Thương hiệu: Mitutoyo

Mô tả

Cáp kết nối U-WAVE-T, có cổng chia kết nối với bộ Footswitch Mitutoyo 02AZE140A

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp kết nối U-WAVE-T, có cổng chia kết nối với bộ Footswitch Mitutoyo 02AZE140A”