Cáp kết nối Mitutoyo 06AFM380C

Yêu cầu tư vấn
  • Ngõ ra: USB (HID)
  • Cáp 2m
  • Cáp truyền dữ liệu trực tiếp thước cặp điện tử  thường

Thương hiệu: Mitutoyo

Cáp kết nối Mitutoyo 06AFM380C

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp kết nối Mitutoyo 06AFM380C”

Thông số kỹ thuật
  • Ngõ ra: USB (HID)
  • Cáp 2m
  • Cáp truyền dữ liệu trực tiếp thước cặp điện tử  thường

Thương hiệu: Mitutoyo

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp kết nối Mitutoyo 06AFM380C”