Cáp kết nối Mitutoyo 06AFM380A

Yêu cầu tư vấn
  • Ngõ ra: USB (HID)
  • Cáp 2m
  • 06AFM380A Cáp truyền dữ liệu trực tiếp thước cặp điện tử IP67

Thương hiệu: Mitutoyo

Cáp kết nối Mitutoyo 06AFM380A

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp kết nối Mitutoyo 06AFM380A”

Thông số kỹ thuật
  • Ngõ ra: USB (HID)
  • Cáp 2m
  • 06AFM380A Cáp truyền dữ liệu trực tiếp thước cặp điện tử IP67

Thương hiệu: Mitutoyo

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp kết nối Mitutoyo 06AFM380A”