Cáp kết nối Mitutoyo 05CZA662

Yêu cầu tư vấn

Mitutoyo 05CZA662, Digimatic Cable, 40″, With Data Switch for Coolant Proof Micrometers

Thương hiệu: Mitutoyo

Cáp kết nối Mitutoyo 05CZA662

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp kết nối Mitutoyo 05CZA662”

Thông số kỹ thuật

Mitutoyo 05CZA662, Digimatic Cable, 40″, With Data Switch for Coolant Proof Micrometers

Thương hiệu: Mitutoyo

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp kết nối Mitutoyo 05CZA662”