Cần nối dài MITUTOYO 952361 (250 mm)

Yêu cầu tư vấn
  • Chiều dài thanh mở rộng: 250mm / 10 inch
  • Đường kính thanh kéo dài: Ø15mm
  • Phạm vi đo áp dụng: 160-250mm / 6,5-10 inch, 250-400mm / 10-16 inch, 150-250mm / 6-10 inch, 250-400mm / 10-16 inch, 400-600mm / 16-24 inch, 600-800mm / 24 -32 inch

Thương hiệu: Mitutoyo

Cần nối dài MITUTOYO 952361 (250 mm)

Đánh giá Cần nối dài MITUTOYO 952361 (250 mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cần nối dài MITUTOYO 952361 (250 mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Chiều dài thanh mở rộng: 250mm / 10 inch
  • Đường kính thanh kéo dài: Ø15mm
  • Phạm vi đo áp dụng: 160-250mm / 6,5-10 inch, 250-400mm / 10-16 inch, 150-250mm / 6-10 inch, 250-400mm / 10-16 inch, 400-600mm / 16-24 inch, 600-800mm / 24 -32 inch

Thương hiệu: Mitutoyo

Mô tả

Cần nối dài MITUTOYO 952361 (250 mm)

Đánh giá (0)
Đánh giá Cần nối dài MITUTOYO 952361 (250 mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Cần nối dài MITUTOYO 952361 (250 mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào