Bút thử dầu thắng, dầu phanh, dung dịch trong hệ thống hãm Vogel 640372

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

  • Đèn màu Green: Tỷ lệ nước trong dầu thắng ở mức phù hợp cho sử dụng.
  • Đèn màu Yellow: Lượng nước có lần trong dầu ở mức không an toàn, cần phải thay sớm.
  • Đèn màu RED: Nước trong dầu ở mức vượt ngưỡng an toàn và phải thay ngay.

Thương hiệu: VOGEL

Bút thử dầu thắng, dầu phanh, dung dịch trong hệ thống hãm Vogel 640372

Thương hiệu

Đánh giá Bút thử dầu thắng, dầu phanh, dung dịch trong hệ thống hãm Vogel 640372
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bút thử dầu thắng, dầu phanh, dung dịch trong hệ thống hãm Vogel 640372
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Đèn màu Green: Tỷ lệ nước trong dầu thắng ở mức phù hợp cho sử dụng.
  • Đèn màu Yellow: Lượng nước có lần trong dầu ở mức không an toàn, cần phải thay sớm.
  • Đèn màu RED: Nước trong dầu ở mức vượt ngưỡng an toàn và phải thay ngay.

Thương hiệu: VOGEL

Mô tả

Bút thử dầu thắng, dầu phanh, dung dịch trong hệ thống hãm Vogel 640372

Tài liệu
Đánh giá (0)
Đánh giá Bút thử dầu thắng, dầu phanh, dung dịch trong hệ thống hãm Vogel 640372
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bút thử dầu thắng, dầu phanh, dung dịch trong hệ thống hãm Vogel 640372
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào