Bộ truyền tín hiệu 10F Multiplexer Mux-10F Mitutoyo 264-002E

Yêu cầu tư vấn
 • Data input: 4 x Digimatic
 • Data output: RS-232C
 • Delivered: AC Adapter
 • Interface cable connection: D-SUB 9
 • Footswitch connector: Yes
 • Baud rate: 300, 600, 1200, 2400, 9600, 19200
 • Data bits: 8
 • Stop bits: 1
 • Parity: none
 • Power supply: AC Adapter 9 V 500 mA
 • Data transmission method: Half-duplex

Thương hiệu: Mitutoyo

Bộ truyền tín hiệu 10F Multiplexer Mux-10F Mitutoyo 264-002E

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Bộ truyền tín hiệu 10F Multiplexer Mux-10F Mitutoyo 264-002E”

Thông số kỹ thuật
 • Data input: 4 x Digimatic
 • Data output: RS-232C
 • Delivered: AC Adapter
 • Interface cable connection: D-SUB 9
 • Footswitch connector: Yes
 • Baud rate: 300, 600, 1200, 2400, 9600, 19200
 • Data bits: 8
 • Stop bits: 1
 • Parity: none
 • Power supply: AC Adapter 9 V 500 mA
 • Data transmission method: Half-duplex

Thương hiệu: Mitutoyo

Mô tả

Bộ truyền tín hiệu 10F Multiplexer Mux-10F Mitutoyo 264-002E

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Bộ truyền tín hiệu 10F Multiplexer Mux-10F Mitutoyo 264-002E”