Bộ tấm chuẩn (cho máy đo độ dày lớp phủ) ELCOMETER Scale 4 (T99022255-4) (±2 µm)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Giá trị chuẩn (µm / mm): 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm
 • Giá trị chuẩn (mils): 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10
 • Độ chính xác: ±1%, giá trị dưới 50µm (2.0mils) có độ chính xác ±0.5µm (0.02mil).

Thông tin đặt hàng

Part Number
Scale Values*
Un-Certified Certified µm / mm mils
T99022255-1 T99022255-1C Scale 1 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40
T99022255-2 T99022255-2C Scale 2 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm, 3mm 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 120
T99022255-3 T99022255-3C Scale 3 250µm, 500µm, 1mm, 2mm, 4mm, 8mm 10, 20, 40, 80, 160, 310
T99022255-4 T99022255-4C Scale 4 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10
T99022255-5 T99022255-5C Scale 5 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20
T99022255-6 T99022255-6C Scale 6 1000µm, 2mm, 5mm, 9.5mm, 15mm, 25mm 40, 80, 200, 370, 590, 980
T99022255-7 T99022255-7C Scale M3 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20
T99022255-8 T99022255-8C Scale 2B 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm (x2) 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80 (x2)
Certificate available Certificate of Calibration: issued for Fixed Calibration equipment and shows readings and traceability.
Accredited Certificate: can be issued for Fixed Calibration Equipment and a full UKAS traceable certificate is issued from an independent Calibration Laboratory

Thương hiệu: ELCOMETER

Bộ tấm chuẩn (cho máy đo độ dày lớp phủ) ELCOMETER Scale 4 (T99022255-4) (±2 µm)

Lá hiệu chuẩn hoặc ‘miếng chêm’ là cách thuận tiện nhất để tạo tiêu chuẩn độ dày lớp phủ trên vật liệu nền, lớp hoàn thiện bề mặt hoặc hình thức. Đây là phương pháp lý tưởng để điều chỉnh hiệu chuẩn của máy đo độ dày lớp phủ nhằm đảm bảo độ chính xác cao nhất có thể.

Đặc trưng:

 • Các giá trị Metric và Imperial được hiển thị trên mỗi lá
 • Có sẵn riêng lẻ hoặc trong bộ giấy bạc
 • Mỗi lá có số sê-ri duy nhất để truy xuất nguồn gốc
 • Có độ dày từ 12,5µm đến 25mm (0,5 đến 980mils)

Lá chính xác có độ chính xác ± 1%. Lá dưới 50µm (2,0mil) có độ chính xác ±0,5µm (0,02mil).

Thương hiệu

ELCOMETER

Đánh giá Bộ tấm chuẩn (cho máy đo độ dày lớp phủ) ELCOMETER Scale 4 (T99022255-4) (±2 µm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ tấm chuẩn (cho máy đo độ dày lớp phủ) ELCOMETER Scale 4 (T99022255-4) (±2 µm)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Giá trị chuẩn (µm / mm): 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm
 • Giá trị chuẩn (mils): 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10
 • Độ chính xác: ±1%, giá trị dưới 50µm (2.0mils) có độ chính xác ±0.5µm (0.02mil).

Thông tin đặt hàng

Part Number
Scale Values*
Un-Certified Certified µm / mm mils
T99022255-1 T99022255-1C Scale 1 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40
T99022255-2 T99022255-2C Scale 2 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm, 3mm 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 120
T99022255-3 T99022255-3C Scale 3 250µm, 500µm, 1mm, 2mm, 4mm, 8mm 10, 20, 40, 80, 160, 310
T99022255-4 T99022255-4C Scale 4 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10
T99022255-5 T99022255-5C Scale 5 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20
T99022255-6 T99022255-6C Scale 6 1000µm, 2mm, 5mm, 9.5mm, 15mm, 25mm 40, 80, 200, 370, 590, 980
T99022255-7 T99022255-7C Scale M3 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20
T99022255-8 T99022255-8C Scale 2B 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm (x2) 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80 (x2)
Certificate available Certificate of Calibration: issued for Fixed Calibration equipment and shows readings and traceability.
Accredited Certificate: can be issued for Fixed Calibration Equipment and a full UKAS traceable certificate is issued from an independent Calibration Laboratory

Thương hiệu: ELCOMETER

Bộ tấm chuẩn (cho máy đo độ dày lớp phủ) ELCOMETER Scale 4 (T99022255-4) (±2 µm)

Lá hiệu chuẩn hoặc ‘miếng chêm’ là cách thuận tiện nhất để tạo tiêu chuẩn độ dày lớp phủ trên vật liệu nền, lớp hoàn thiện bề mặt hoặc hình thức. Đây là phương pháp lý tưởng để điều chỉnh hiệu chuẩn của máy đo độ dày lớp phủ nhằm đảm bảo độ chính xác cao nhất có thể.

Đặc trưng:

 • Các giá trị Metric và Imperial được hiển thị trên mỗi lá
 • Có sẵn riêng lẻ hoặc trong bộ giấy bạc
 • Mỗi lá có số sê-ri duy nhất để truy xuất nguồn gốc
 • Có độ dày từ 12,5µm đến 25mm (0,5 đến 980mils)

Lá chính xác có độ chính xác ± 1%. Lá dưới 50µm (2,0mil) có độ chính xác ±0,5µm (0,02mil).

Thương hiệu

ELCOMETER

Đánh giá Bộ tấm chuẩn (cho máy đo độ dày lớp phủ) ELCOMETER Scale 4 (T99022255-4) (±2 µm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ tấm chuẩn (cho máy đo độ dày lớp phủ) ELCOMETER Scale 4 (T99022255-4) (±2 µm)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào