Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Dải đầu ra tối đa: 21 V / 500 mA (DC)
 • Kết nối đầu ra: BNC
 • Điện trở đầu ra / dư: 10 Ω danh định (2 dây), 0,3 Ω danh định (4 dây. 4 dây kết nối bên trong bộ lọc)
 • Băng thông tín hiệu nhỏ: 23 Hz danh định (2 dây), 8 Hz danh định (4 dây)
 • Độ ồn nguồn
 • Điện áp
 • 0.1 ~ 10 Hz: như thông số điện áp
 • 10 ~ 20 MHz: 10 μVrms, 1nVrms√Hz at 10 kHz (dải 20 V / 100 mA , tải 50 Ω)
 • Dòng
 • 0.1 ~ 10 Hz: như thông số dòng điện
 • 10 ~ 1 MHz: 8 μArms (dải 20 V/1 A, tải 2 Ω)
 • Tải điện dung tối đa: 50 μF (cho 4-dây)

Thương hiệu: KEYSIGHT

Bộ lọc độ ồn điện áp cao KEYSIGHT N1298A (cho B2961B/B2962B, 21 V / 500 mA, 10 Ω)

Thương hiệu

KEYSIGHT

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ lọc độ ồn điện áp cao KEYSIGHT N1298A (cho B2961BB2962B, 21 V 500 mA, 10 Ω)”

Thông số kỹ thuật
 • Dải đầu ra tối đa: 21 V / 500 mA (DC)
 • Kết nối đầu ra: BNC
 • Điện trở đầu ra / dư: 10 Ω danh định (2 dây), 0,3 Ω danh định (4 dây. 4 dây kết nối bên trong bộ lọc)
 • Băng thông tín hiệu nhỏ: 23 Hz danh định (2 dây), 8 Hz danh định (4 dây)
 • Độ ồn nguồn
 • Điện áp
 • 0.1 ~ 10 Hz: như thông số điện áp
 • 10 ~ 20 MHz: 10 μVrms, 1nVrms√Hz at 10 kHz (dải 20 V / 100 mA , tải 50 Ω)
 • Dòng
 • 0.1 ~ 10 Hz: như thông số dòng điện
 • 10 ~ 1 MHz: 8 μArms (dải 20 V/1 A, tải 2 Ω)
 • Tải điện dung tối đa: 50 μF (cho 4-dây)

Thương hiệu: KEYSIGHT

Bộ lọc độ ồn điện áp cao KEYSIGHT N1298A (cho B2961B/B2962B, 21 V / 500 mA, 10 Ω)

Thương hiệu

KEYSIGHT

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ lọc độ ồn điện áp cao KEYSIGHT N1298A (cho B2961BB2962B, 21 V 500 mA, 10 Ω)”