Yêu cầu tư vấn

SIMATIC S7-1500 Compact CPU CPU 1512C-1 PN, central processing unit with working memory 250 KB for program and 1 MB for data, 32 digital inputs, 32 digital outputs, 5 analog inputs, 2 analog outputs, 6 high speed counters, 4 high speed outputs for PTO/PWM/frequency output 1. interface: PROFINET IRT with 2 port switch, 48 NS bit-performance, incl. front connector push-in, SIMATIC memory card necessary

Thương hiệu: SIEMENS

Bộ lập trình PLC S7-1500 SIEMENS 6ES7512-1CK01-0AB0

1 đánh giá cho Bộ lập trình PLC S7-1500 SIEMENS 6ES7512-1CK01-0AB0
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ lập trình PLC S7-1500 SIEMENS 6ES7512-1CK01-0AB0
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. NicholasĐã mua tại imall.vn

    Very well worth the money.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật

SIMATIC S7-1500 Compact CPU CPU 1512C-1 PN, central processing unit with working memory 250 KB for program and 1 MB for data, 32 digital inputs, 32 digital outputs, 5 analog inputs, 2 analog outputs, 6 high speed counters, 4 high speed outputs for PTO/PWM/frequency output 1. interface: PROFINET IRT with 2 port switch, 48 NS bit-performance, incl. front connector push-in, SIMATIC memory card necessary

Thương hiệu: SIEMENS

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Bộ lập trình PLC S7-1500 SIEMENS 6ES7512-1CK01-0AB0
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ lập trình PLC S7-1500 SIEMENS 6ES7512-1CK01-0AB0
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. NicholasĐã mua tại imall.vn

    Very well worth the money.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào