Bộ kiểm tra áp suất nguyên liệu Yato YT-0670 (10 chi tiết)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

  • Số chi tiết: 10
  • Áp suất tối đa: 0.7Mpa

Thương hiệu: YATO

Bộ kiểm tra áp suất nguyên liệu Yato YT-0670 (10 chi tiết)

Thương hiệu

Đánh giá Bộ kiểm tra áp suất nguyên liệu Yato YT-0670 (10 chi tiết)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ kiểm tra áp suất nguyên liệu Yato YT-0670 (10 chi tiết)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Số chi tiết: 10
  • Áp suất tối đa: 0.7Mpa

Thương hiệu: YATO

Mô tả

Bộ kiểm tra áp suất nguyên liệu Yato YT-0670 (10 chi tiết)

Tài liệu
Đặt hàng
Đánh giá (0)
Đánh giá Bộ kiểm tra áp suất nguyên liệu Yato YT-0670 (10 chi tiết)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ kiểm tra áp suất nguyên liệu Yato YT-0670 (10 chi tiết)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào