Bộ kết nối U-WAVE fit Mitutoyo 02AZF310

Yêu cầu tư vấn
  • Đầu kết nối thước cặp IP67 và panme với đầu phát dữ liệu trong bộ U-WAVE fit Mitutoyo

Thương hiệu: Mitutoyo

Bộ kết nối U-WAVE fit Mitutoyo 02AZF310

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Bộ kết nối U-WAVE fit Mitutoyo 02AZF310”

Thông số kỹ thuật
  • Đầu kết nối thước cặp IP67 và panme với đầu phát dữ liệu trong bộ U-WAVE fit Mitutoyo

Thương hiệu: Mitutoyo

Mô tả

Bộ kết nối U-WAVE fit Mitutoyo 02AZF310

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Bộ kết nối U-WAVE fit Mitutoyo 02AZF310”