Bộ dưỡng đo góc 18 chi tiết Vogel 472020 (5 – 90 độ)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

  • Số lưỡi: 18
  • Thang đo: 5 – 90 độ
  • Thành phần: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90°
  • Vật liệu: thép siêu cứng

Thương hiệu: VOGEL

Bộ dưỡng đo góc 18 chi tiết Vogel 472020 (5 – 90 độ)

Thương hiệu

Đánh giá Bộ dưỡng đo góc 18 chi tiết Vogel 472020 (5 – 90 độ)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ dưỡng đo góc 18 chi tiết Vogel 472020 (5 – 90 độ)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Số lưỡi: 18
  • Thang đo: 5 – 90 độ
  • Thành phần: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90°
  • Vật liệu: thép siêu cứng

Thương hiệu: VOGEL

Bộ dưỡng đo góc 18 chi tiết Vogel 472020 (5 – 90 độ)

Đánh giá Bộ dưỡng đo góc 18 chi tiết Vogel 472020 (5 – 90 độ)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ dưỡng đo góc 18 chi tiết Vogel 472020 (5 – 90 độ)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào