Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux HY-8000S-PKMNR-10 (96x96mm)

Yêu cầu tư vấn
  • BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ – DÒNG HY-8000S
  • Màn hình LED 7 đoạn – Phím cơ – Ngõ vào: K/ Pt100/ Analog
  • Nguồn cấp: 110/220VAC – Ngõ ra: Relay
  • Kích thước: 96 x 96
  • Điều khiển Tỉ lệ ǁ Đầu dò K ǁ 0 ~ 599

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux HY-8000S-PKMNR-10 (96x96mm)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux HY-8000S-PKMNR-10 (96x96mm)”

Thông số kỹ thuật
  • BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ – DÒNG HY-8000S
  • Màn hình LED 7 đoạn – Phím cơ – Ngõ vào: K/ Pt100/ Analog
  • Nguồn cấp: 110/220VAC – Ngõ ra: Relay
  • Kích thước: 96 x 96
  • Điều khiển Tỉ lệ ǁ Đầu dò K ǁ 0 ~ 599

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux HY-8000S-PKMNR-10 (96x96mm)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux HY-8000S-PKMNR-10 (96x96mm)”