Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux DX9-PSWNR (96x96mm)

Yêu cầu tư vấn
  • BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ PID – DÒNG DX
  • Màn hình LED 7 đoạn – Phím mềm – Ngõ vào: Option
  • Nguồn cấp: 100 ~ 240VAC – Có thể cài đặt chế độ điều khiển Nóng hoặc Lạnh
  • Kích thước: 96 x 96
  • Ngõ vào: Pt100 ǁ Ngõ ra: SSR ǁ 2 Alarm

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux DX9-PSWNR (96x96mm)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux DX9-PSWNR (96x96mm)”

Thông số kỹ thuật
  • BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ PID – DÒNG DX
  • Màn hình LED 7 đoạn – Phím mềm – Ngõ vào: Option
  • Nguồn cấp: 100 ~ 240VAC – Có thể cài đặt chế độ điều khiển Nóng hoặc Lạnh
  • Kích thước: 96 x 96
  • Ngõ vào: Pt100 ǁ Ngõ ra: SSR ǁ 2 Alarm

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux DX9-PSWNR (96x96mm)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux DX9-PSWNR (96x96mm)”