Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux BR6-FNSP3 (72x36mm)

Yêu cầu tư vấn
  • BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ – DÒNG BR6
  • Màn hình LED 7 đoạn – Phím mềm – Ngõ vào: Diode hoặc Thermistor
  • Nguồn cấp: 100 ~ 240VAC hoặc 10 ~ 24V – Lựa chọn ngõ ra: Relay hoặc SSR ( 5VDC) + 1 Alarm
  • Kích thước: 72 x 36
  • Điều khiển On/Off ǁ Đầu dò Thermistor ǁ Ngõ ra SSR ǁ Nguồn 10 ~ 24V

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux BR6-FNSP3 (72x36mm)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux BR6-FNSP3 (72x36mm)”

Thông số kỹ thuật
  • BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ – DÒNG BR6
  • Màn hình LED 7 đoạn – Phím mềm – Ngõ vào: Diode hoặc Thermistor
  • Nguồn cấp: 100 ~ 240VAC hoặc 10 ~ 24V – Lựa chọn ngõ ra: Relay hoặc SSR ( 5VDC) + 1 Alarm
  • Kích thước: 72 x 36
  • Điều khiển On/Off ǁ Đầu dò Thermistor ǁ Ngõ ra SSR ǁ Nguồn 10 ~ 24V

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux BR6-FNSP3 (72x36mm)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux BR6-FNSP3 (72x36mm)”