Bộ đếm Autonics CT6S-I4 (48x48mm)

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
  • Số hiển thị: 999999(6 số)
  • Ngõ ra: Chỉ hiển thị
  • Nguồn cấp: 100-240VAC
  • Truyền thông: Không

Thương hiệu: Autonics

Bộ đếm Autonics CT6S-I4 (48x48mm)

Thương hiệu

Đánh giá Bộ đếm Autonics CT6S-I4 (48x48mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ đếm Autonics CT6S-I4 (48x48mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Số hiển thị: 999999(6 số)
  • Ngõ ra: Chỉ hiển thị
  • Nguồn cấp: 100-240VAC
  • Truyền thông: Không

Thương hiệu: Autonics

Bộ đếm Autonics CT6S-I4 (48x48mm)

Thương hiệu

Đánh giá Bộ đếm Autonics CT6S-I4 (48x48mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ đếm Autonics CT6S-I4 (48x48mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào