Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Bao gồm: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24mm
  • Túi vải

Thương hiệu: STANLEY

Bộ cờ lê vòng miệng 14 chi tiết Stanley STMT80946 (8-24mm)

Thương hiệu

1 đánh giá cho Bộ cờ lê vòng miệng 14 chi tiết Stanley STMT80946 (8-24mm)

  1. John

    The product is firmly packed.

Thêm đánh giá

Thông số kỹ thuật
  • Bao gồm: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24mm
  • Túi vải

Thương hiệu: STANLEY

Bộ cờ lê vòng miệng 14 chi tiết Stanley STMT80946 (8-24mm)

1 đánh giá cho Bộ cờ lê vòng miệng 14 chi tiết Stanley STMT80946 (8-24mm)

  1. John

    The product is firmly packed.

Thêm đánh giá