Yêu cầu tư vấn
 • Bộ cờ lê vòng miệng loại mờ hệ mét HS-024M  bao gồm 24 chi tiết:
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 6mmx102mm (26006)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 7mmx107mm (726007)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 8mmx112mm (726008)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 9mmx123mm (726009)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 10mmx140mm (726010)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 11mmx150mm (726011)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 12mmx158mm (726012)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 13mmx171mm (726013)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 14mmx186mm (726014)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 15mmx198mm (726015)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 16mmx206mm (726016)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 17mmx224mm (726017)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 18mmx224mm (726018)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 19mmx248mm (726019)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 20mmx277mm (726020)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 21mmx277mm (726021)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 22mmx295mm (726022)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 23mmx295mm (726023)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 24mmx320mm (726024)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 24mmx324mm (726025)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 26mmx342mm (726026)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 27mmx370mm (726027)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 30mmx410mm (726030)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 32mmx430mm (726032)

Thương hiệu: GENIUS

Bộ cờ lê đầu mở đầu tròng 24 chi tiết GENIUS HS-024M (6-32mm)

Bộ cờ lê vòng miệng loại mờ hệ mét HS-024M  bao gồm:

Mã đặt hàngSố lượngMô tả sản phẩm
7260061Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 6mmx102mm
7260071Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 7mmx107mm
7260081Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 8mmx112mm
7260091Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 9mmx123mm
7260101Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 10mmx140mm
7260111Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 11mmx150mmL
7260121Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 12mmx158mm
7260131Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 13mmx171mm
7260141Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 14mmx186mm
7260151Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 15mmx198mm
7260161Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 16mmx206mm
7260171Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 17mmx224mm
7260181Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 18mmx224mm
7260191Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 19mmx248mm
7260201Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 20mmx277mm
7260211Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 21mmx277mm
7260221Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 22mmx295mm
7260231Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 23mmx295mm
7260241Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 24mmx320mm
7260251Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 24mmx324mm
7260261Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 26mmx342mm
7260271Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 27mmx370mm
7260301Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 30mmx410mm
7260321Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 32mmx430mm
Đánh giá Bộ cờ lê đầu mở đầu tròng 24 chi tiết GENIUS HS-024M (6-32mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ cờ lê đầu mở đầu tròng 24 chi tiết GENIUS HS-024M (6-32mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Bộ cờ lê vòng miệng loại mờ hệ mét HS-024M  bao gồm 24 chi tiết:
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 6mmx102mm (26006)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 7mmx107mm (726007)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 8mmx112mm (726008)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 9mmx123mm (726009)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 10mmx140mm (726010)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 11mmx150mm (726011)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 12mmx158mm (726012)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 13mmx171mm (726013)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 14mmx186mm (726014)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 15mmx198mm (726015)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 16mmx206mm (726016)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 17mmx224mm (726017)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 18mmx224mm (726018)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 19mmx248mm (726019)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 20mmx277mm (726020)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 21mmx277mm (726021)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 22mmx295mm (726022)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 23mmx295mm (726023)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 24mmx320mm (726024)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 24mmx324mm (726025)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 26mmx342mm (726026)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 27mmx370mm (726027)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 30mmx410mm (726030)
  • Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 32mmx430mm (726032)

Thương hiệu: GENIUS

Mô tả

Bộ cờ lê đầu mở đầu tròng 24 chi tiết GENIUS HS-024M (6-32mm)

Bộ cờ lê vòng miệng loại mờ hệ mét HS-024M  bao gồm:

Mã đặt hàngSố lượngMô tả sản phẩm
7260061Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 6mmx102mm
7260071Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 7mmx107mm
7260081Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 8mmx112mm
7260091Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 9mmx123mm
7260101Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 10mmx140mm
7260111Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 11mmx150mmL
7260121Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 12mmx158mm
7260131Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 13mmx171mm
7260141Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 14mmx186mm
7260151Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 15mmx198mm
7260161Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 16mmx206mm
7260171Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 17mmx224mm
7260181Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 18mmx224mm
7260191Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 19mmx248mm
7260201Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 20mmx277mm
7260211Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 21mmx277mm
7260221Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 22mmx295mm
7260231Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 23mmx295mm
7260241Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 24mmx320mm
7260251Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 24mmx324mm
7260261Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 26mmx342mm
7260271Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 27mmx370mm
7260301Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 30mmx410mm
7260321Cờ lê một đầu mở một đầu tròng loại mờ 32mmx430mm
Đánh giá (0)
Đánh giá Bộ cờ lê đầu mở đầu tròng 24 chi tiết GENIUS HS-024M (6-32mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ cờ lê đầu mở đầu tròng 24 chi tiết GENIUS HS-024M (6-32mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào