Yêu cầu tư vấn
  • Kích thước 1.5, 2,  2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Thương hiệu: KINGTONY

Bộ chìa lục giác 9 cái hệ mét Kingtony 20209MR

1 đánh giá cho Bộ chìa lục giác 9 cái hệ mét Kingtony 20209MR
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5100% | 1 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ chìa lục giác 9 cái hệ mét Kingtony 20209MR
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. AngelĐã mua tại imall.vn

    Good service.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Bộ chìa lục giác 9 cái hệ mét Kingtony 20209MR
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5100% | 1 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ chìa lục giác 9 cái hệ mét Kingtony 20209MR
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. AngelĐã mua tại imall.vn

    Good service.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào