Yêu cầu tư vấn
  • Kích thước 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Thương hiệu: KINGTONY

Bộ chìa lục giác 8 cái hệ mét Kingtony 20108MR

1 đánh giá cho Bộ chìa lục giác 8 cái hệ mét Kingtony 20108MR
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5100% | 1 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ chìa lục giác 8 cái hệ mét Kingtony 20108MR
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. JohnĐã mua tại imall.vn

    Very well worth the money.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Bộ chìa lục giác 8 cái hệ mét Kingtony 20108MR
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5100% | 1 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ chìa lục giác 8 cái hệ mét Kingtony 20108MR
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. JohnĐã mua tại imall.vn

    Very well worth the money.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào