Yêu cầu tư vấn
  • Cấp chính xác: 0.0048mm
  • Cấp 00

Thương hiệu: INSIZE

Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-1101 (1000x1000x150mm, Cấp 00)

1 đánh giá cho Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-1101 (1000x1000x150mm, Cấp 00)
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-1101 (1000x1000x150mm, Cấp 00)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. AveryĐã mua tại imall.vn

    Good service.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Cấp chính xác: 0.0048mm
  • Cấp 00

Thương hiệu: INSIZE

Thông tin chi tiết

Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-1101 (1000x1000x150mm, Cấp 00)

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-1101 (1000x1000x150mm, Cấp 00)
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-1101 (1000x1000x150mm, Cấp 00)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. AveryĐã mua tại imall.vn

    Good service.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào