Yêu cầu tư vấn
  • Cấp chính xác : 0.0087mm
  • Cấp 0

Document/Software

Catalogue INSIZE 6900-0106

Thương hiệu: INSIZE

Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-0106 (1000x630x140mm, cấp 0)

1 đánh giá cho Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-0106 (1000x630x140mm, cấp 0)
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-0106 (1000x630x140mm, cấp 0)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. DylanĐã mua tại imall.vn

    The product is firmly packed.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Cấp chính xác : 0.0087mm
  • Cấp 0

Document/Software

Catalogue INSIZE 6900-0106

Thương hiệu: INSIZE

Thông tin chi tiết

Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-0106 (1000x630x140mm, cấp 0)

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-0106 (1000x630x140mm, cấp 0)
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bàn rà chuẩn INSIZE 6900-0106 (1000x630x140mm, cấp 0)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. DylanĐã mua tại imall.vn

    The product is firmly packed.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào