Aptomat chống giật RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 30mA (4.5kA)

Yêu cầu tư vấn
  • Dòng cắt 4.5kA
  • Dòng rò 30mA
  • Dòng điện 16A
  • Số cực 1P+N

Thương hiệu: MITSUBISHI

Aptomat chống giật RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 30mA (4.5kA)

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Aptomat chống giật RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 30mA (4.5kA)”

Mô tả

Aptomat chống giật RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 30mA (4.5kA)

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Aptomat chống giật RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 30mA (4.5kA)”