Yêu cầu tư vấn
 • Đo dòng điện động cơ
 • Kiểm tra chuỗi pha 3Φ
 • Đo V & Hz theo phương pháp biến tần (VFD).
 • Đo điện áp Lo-Z để thoát điện áp ma.
 • Đo tỷ lệ Crest Factor & Harmonic. (3901)
 • Đọc True RMS trên AC và DC + chế độ AC. (3901)
 • Đo uA cho cảm biến lửa HVAC (3901)
 • Khoảng đo mV để giao tiếp với các phụ kiện khác (3901)
 • Chế độ Data Hold, Auto hold & Peak hold
 • Chế độ ghi Max / Min
 • Bộ nhớ dữ liệu và chức năng đọc (10 lần đọc)
 • Dòng AC (50Hz đến 400Hz):
  • Dải đo / Độ phân giải / Độ nhạy:
  • 99.99A / 10mA / 0.10A
  • 999.9A / 100mA / 1.0.0
  • Độ chính xác: +/- 2% +/- 20dgts (50, 60Hz); +/- 4% +/- 20dgts (40 đến 400Hz)
 • Dòng điện ACA hiện tại:
  • Dải đo / Độ phân giải / Độ nhạy
  • 99.99A / 0.01A /> 5A
  • 999.9A / 0.1A /> 50A
  • Thời gian đo: 100mS
 • Điện áp: (AC + DC) (Điện áp ngập: 5mV / mA) (3901)
  • Dải đo / Độ phân giải / Độ nhạy
  • 99.99mA / 10nA /0.20 mA
  • 999.9mA / A100nA / 2.0 mA
  • Độ chính xác: +/- 1% +/- 20dgts
 • Điện áp AC (50Hz đến 400Hz):
  • Dải đo / Độ phân giải / Độ chính xác / Độ nhạy
  • 999.9mV / 0.1mV / [+/- 1% +/- 20 dgts (50, 60Hz)] / 2.0mV
  • 9.999V / 1mV / [+/- 1% +/- 20 dgts (50, 60Hz)] / 0.020V
  • 99.99V / 10mV / [+/- 2% +/- 20 dgts (40 đến 400Hz)] / 0.20V
  • 600.0V / 100mV / [+/- 2% +/- 20 dgts (40 đến 400Hz)] / 2V
 • Điện áp DC:
  • Dải đo / Độ phân giải / Độ nhạy
  • 999.9mV / 0.1mV / 2.0mV
  • 9.999V / 1mV / 0.020V
  • 99.99V / 10mV / 0.20V
  • 600.0V / 100mV / 2V
  • Độ chính xác: +/- 1% +/- 20 dgts
 • Điện trở (liên tục <40Ω trên phạm vi 999.9Ω):
  • Dải đo / Độ phân giải
  • 999.9Ω / 100m Ω
  • 9.999KΩ / 1Ω
  • 99.99KΩ / 10Ω
  • 999.9KΩ / 100 Ω
  • Độ chính xác: +/- 1% +/- 10 dgts
  • Bảo vệ quá tải: 1000V
 • Chỉ thị chuỗi pha 3Φ :
 • Dải đo / Tần số / Đáp ứng / Bảo vệ quá tải: 80V đến 480V / 50Hz – 60Hz / 1000V
 • Diode (liên tục <40mV):
 • Dải đo / Độ phân giải / Độ chính xác / Bảo vệ quá tải: 3.000V / 1mV / +/- 2% +/- 1dgt / 1000V
 • Tần số :
 • Dải đo / Độ phân giải / Độ chính xác / Độ nhạy
 • 40Hz / 1KHz / 0.1Hz / +/- 0.5% rdg +/- 2dgts / ACV> 1.2V, ACA> 6A

Document/Software

Thương hiệu: TES

Ampe kìm TES-3901 (1000A)

Đánh giá Ampe kìm TES-3901 (1000A)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ampe kìm TES-3901 (1000A)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Đo dòng điện động cơ
 • Kiểm tra chuỗi pha 3Φ
 • Đo V & Hz theo phương pháp biến tần (VFD).
 • Đo điện áp Lo-Z để thoát điện áp ma.
 • Đo tỷ lệ Crest Factor & Harmonic. (3901)
 • Đọc True RMS trên AC và DC + chế độ AC. (3901)
 • Đo uA cho cảm biến lửa HVAC (3901)
 • Khoảng đo mV để giao tiếp với các phụ kiện khác (3901)
 • Chế độ Data Hold, Auto hold & Peak hold
 • Chế độ ghi Max / Min
 • Bộ nhớ dữ liệu và chức năng đọc (10 lần đọc)
 • Dòng AC (50Hz đến 400Hz):
  • Dải đo / Độ phân giải / Độ nhạy:
  • 99.99A / 10mA / 0.10A
  • 999.9A / 100mA / 1.0.0
  • Độ chính xác: +/- 2% +/- 20dgts (50, 60Hz); +/- 4% +/- 20dgts (40 đến 400Hz)
 • Dòng điện ACA hiện tại:
  • Dải đo / Độ phân giải / Độ nhạy
  • 99.99A / 0.01A /> 5A
  • 999.9A / 0.1A /> 50A
  • Thời gian đo: 100mS
 • Điện áp: (AC + DC) (Điện áp ngập: 5mV / mA) (3901)
  • Dải đo / Độ phân giải / Độ nhạy
  • 99.99mA / 10nA /0.20 mA
  • 999.9mA / A100nA / 2.0 mA
  • Độ chính xác: +/- 1% +/- 20dgts
 • Điện áp AC (50Hz đến 400Hz):
  • Dải đo / Độ phân giải / Độ chính xác / Độ nhạy
  • 999.9mV / 0.1mV / [+/- 1% +/- 20 dgts (50, 60Hz)] / 2.0mV
  • 9.999V / 1mV / [+/- 1% +/- 20 dgts (50, 60Hz)] / 0.020V
  • 99.99V / 10mV / [+/- 2% +/- 20 dgts (40 đến 400Hz)] / 0.20V
  • 600.0V / 100mV / [+/- 2% +/- 20 dgts (40 đến 400Hz)] / 2V
 • Điện áp DC:
  • Dải đo / Độ phân giải / Độ nhạy
  • 999.9mV / 0.1mV / 2.0mV
  • 9.999V / 1mV / 0.020V
  • 99.99V / 10mV / 0.20V
  • 600.0V / 100mV / 2V
  • Độ chính xác: +/- 1% +/- 20 dgts
 • Điện trở (liên tục <40Ω trên phạm vi 999.9Ω):
  • Dải đo / Độ phân giải
  • 999.9Ω / 100m Ω
  • 9.999KΩ / 1Ω
  • 99.99KΩ / 10Ω
  • 999.9KΩ / 100 Ω
  • Độ chính xác: +/- 1% +/- 10 dgts
  • Bảo vệ quá tải: 1000V
 • Chỉ thị chuỗi pha 3Φ :
 • Dải đo / Tần số / Đáp ứng / Bảo vệ quá tải: 80V đến 480V / 50Hz – 60Hz / 1000V
 • Diode (liên tục <40mV):
 • Dải đo / Độ phân giải / Độ chính xác / Bảo vệ quá tải: 3.000V / 1mV / +/- 2% +/- 1dgt / 1000V
 • Tần số :
 • Dải đo / Độ phân giải / Độ chính xác / Độ nhạy
 • 40Hz / 1KHz / 0.1Hz / +/- 0.5% rdg +/- 2dgts / ACV> 1.2V, ACA> 6A

Document/Software

Thương hiệu: TES

Đánh giá (0)
Đánh giá Ampe kìm TES-3901 (1000A)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ampe kìm TES-3901 (1000A)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào