Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • AC Current(1) 60.00 / 300.0 A
  • +/-(1.5% + 5 LSD)
  • @ 50 to 100 Hz ≥ 3 A
  • +/-(2.5% + 5 LSD)
  • @ 100 to 400 Hz ≥ 3 A
 • DC Current(2) 60.00 / 300.0 A
  • +/-(1.5% + 5 LSD)
  • @ 300 A range
 • Lọc thông thấp: 300.0 A
  • +/-(3.5% + 5 LSD)
  • @ 50 to 60 Hz ≥ 3 A
 • True-RMS: Có
 • Đo dòng khởi động: Có
 • Tính năng cảm ứng điện áp (Thử điện không tiếp xúc)
 • Data Hold

Thương hiệu: AMPROBE

Ampe kìm Amprobe AMP-25 (True-RMS, 300A AC/DC)

Thương hiệu

AMPROBE

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Ampe kìm Amprobe AMP-25 (True-RMS, 300A AC/DC)”

Thông số kỹ thuật
 • AC Current(1) 60.00 / 300.0 A
  • +/-(1.5% + 5 LSD)
  • @ 50 to 100 Hz ≥ 3 A
  • +/-(2.5% + 5 LSD)
  • @ 100 to 400 Hz ≥ 3 A
 • DC Current(2) 60.00 / 300.0 A
  • +/-(1.5% + 5 LSD)
  • @ 300 A range
 • Lọc thông thấp: 300.0 A
  • +/-(3.5% + 5 LSD)
  • @ 50 to 60 Hz ≥ 3 A
 • True-RMS: Có
 • Đo dòng khởi động: Có
 • Tính năng cảm ứng điện áp (Thử điện không tiếp xúc)
 • Data Hold

Thương hiệu: AMPROBE

Ampe kìm Amprobe AMP-25 (True-RMS, 300A AC/DC)

Thương hiệu

AMPROBE

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Ampe kìm Amprobe AMP-25 (True-RMS, 300A AC/DC)”