Ampe kìm AC/DC Fluke 393 FC (1500V, iFlex)

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
 • Kích thước gọng kìm: 34mm
 • Dòng AC (kẹp):
  • Dả đo: 999.9 A
  • Độ phân giải: 0.1 A
  • Độ chính xác:
   • 2 % + 5 digits (10 Hz to 100 Hz)
   • 2.5 % + 5 digits (100 Hz to 500 Hz)
  • Crest Factor (50/60 Hz) 2.5 @600.0 A
   • 3.0 @500.0 A
   • 1.42 @999.9 A
  • Add 2 % for C.F. >2
 • Dòng AC (Dây mềm)
  • Dải đo: 999.9 A
  •   2500 A
  • Độ phân giải:
   • 0.1 A (≤999.9 A)
   • 1 A (≤2500 A)
  • Độ chính xác: 3 % RD + 5 digits (10 Hz to 500 Hz)
  • Crest Factor (50/60Hz) 2.5 @1400 A
   • 3.0 @1100 A
   •   1.42@2500 A
  •   Add2 % for C.F. >2
 • Dòng DC:
  • Dải đo: 999.9 A
  • Độ phân giải: 0.1 A
  • Độ chính xác: 2 % RD + 5 digits[1]
  •   [1] When using the ZERO (B) function to compensate for offsets.
 • Điện áp AC:
  • Dải đo: 600.0 V / 1000 V
  • Độ phân giải: 0.1 V (≤600.0 V)  / 1 V (≤1000 V)
  • Độ chính xác: 1 % RD + 5 digits (20 Hz to 500 Hz)
 • Điện áp DC:
  • Dải đo: 600.0 V  / 1500 V
  • Độ phân giải: 0.1 V (≤600.0 V)  /  1 V (≤1500 V)
  • Độ chính xác: 1 % RD + 5 digits
 • mV dc
  • Dải đo: 500.0 mV
  • Độ phân giải: 0.1 mV
  • Độ chính xác: 1 % RD + 5 digits
 • Tần số: 5.0 Hz to 500.0 Hz
 • DC Power
  • Dải đo:
   • 600.0 kVA (600.0 V dc Dải đo:)
   • 1500 kVA (1500 V dc Dải đo:)
  • Độ phân giải: 0.1 kVA  /  1 kVA
  • Độ chính xác: 2 % RD + 2.0 kVA /  2 % RD + 20 kVA
 • Điện trở:
  • Dải đo: 600.0 Ω / 6000 Ω /  60.00 kΩ
  • Độ phân giải: 0.1 Ω (≤600.0 Ω)  / 1 Ω (≤6000 Ω)  /  0.01 kΩ (≤60.00 kΩ)
  • Độ chính xác: 1 % RD + 5 digits
 • Điện dung:
  • Dải đo: 100.0 μF  /  1000 μF
  • Độ phân giải: 0.1 μF (≤100.0 μF)  / 1 μF (≤1000 μF)
  • Độ chính xác: 1 % RD + 5 digits
  • Inrush Trigger Level 5 A
 • Đáp ứng tiêu chuẩn: IEC 61326-1: Portable, Electromagnetic Environment, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Group 1, Class A

Bộ sản phẩm

 • Fluke 393 FC CAT III 1500 V TRMS clamp meter
 • Test leads, CAT III 1500 V rated, right angle plugs, with safety caps
 • iFlex 18 inch flexible current probe
 • TPAK magnetic hanging strap
 • Premium carrying case

Thương hiệu: FLUKE

Ampe kìm AC/DC Fluke 393 FC (1500V, IFlex)

Thương hiệu

Đánh giá Ampe kìm AC/DC Fluke 393 FC (1500V, iFlex)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ampe kìm AC/DC Fluke 393 FC (1500V, iFlex)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Kích thước gọng kìm: 34mm
 • Dòng AC (kẹp):
  • Dả đo: 999.9 A
  • Độ phân giải: 0.1 A
  • Độ chính xác:
   • 2 % + 5 digits (10 Hz to 100 Hz)
   • 2.5 % + 5 digits (100 Hz to 500 Hz)
  • Crest Factor (50/60 Hz) 2.5 @600.0 A
   • 3.0 @500.0 A
   • 1.42 @999.9 A
  • Add 2 % for C.F. >2
 • Dòng AC (Dây mềm)
  • Dải đo: 999.9 A
  •   2500 A
  • Độ phân giải:
   • 0.1 A (≤999.9 A)
   • 1 A (≤2500 A)
  • Độ chính xác: 3 % RD + 5 digits (10 Hz to 500 Hz)
  • Crest Factor (50/60Hz) 2.5 @1400 A
   • 3.0 @1100 A
   •   1.42@2500 A
  •   Add2 % for C.F. >2
 • Dòng DC:
  • Dải đo: 999.9 A
  • Độ phân giải: 0.1 A
  • Độ chính xác: 2 % RD + 5 digits[1]
  •   [1] When using the ZERO (B) function to compensate for offsets.
 • Điện áp AC:
  • Dải đo: 600.0 V / 1000 V
  • Độ phân giải: 0.1 V (≤600.0 V)  / 1 V (≤1000 V)
  • Độ chính xác: 1 % RD + 5 digits (20 Hz to 500 Hz)
 • Điện áp DC:
  • Dải đo: 600.0 V  / 1500 V
  • Độ phân giải: 0.1 V (≤600.0 V)  /  1 V (≤1500 V)
  • Độ chính xác: 1 % RD + 5 digits
 • mV dc
  • Dải đo: 500.0 mV
  • Độ phân giải: 0.1 mV
  • Độ chính xác: 1 % RD + 5 digits
 • Tần số: 5.0 Hz to 500.0 Hz
 • DC Power
  • Dải đo:
   • 600.0 kVA (600.0 V dc Dải đo:)
   • 1500 kVA (1500 V dc Dải đo:)
  • Độ phân giải: 0.1 kVA  /  1 kVA
  • Độ chính xác: 2 % RD + 2.0 kVA /  2 % RD + 20 kVA
 • Điện trở:
  • Dải đo: 600.0 Ω / 6000 Ω /  60.00 kΩ
  • Độ phân giải: 0.1 Ω (≤600.0 Ω)  / 1 Ω (≤6000 Ω)  /  0.01 kΩ (≤60.00 kΩ)
  • Độ chính xác: 1 % RD + 5 digits
 • Điện dung:
  • Dải đo: 100.0 μF  /  1000 μF
  • Độ phân giải: 0.1 μF (≤100.0 μF)  / 1 μF (≤1000 μF)
  • Độ chính xác: 1 % RD + 5 digits
  • Inrush Trigger Level 5 A
 • Đáp ứng tiêu chuẩn: IEC 61326-1: Portable, Electromagnetic Environment, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Group 1, Class A

Bộ sản phẩm

 • Fluke 393 FC CAT III 1500 V TRMS clamp meter
 • Test leads, CAT III 1500 V rated, right angle plugs, with safety caps
 • iFlex 18 inch flexible current probe
 • TPAK magnetic hanging strap
 • Premium carrying case

Thương hiệu: FLUKE

Ampe kìm AC/DC Fluke 393 FC (1500V, IFlex)

Đánh giá Ampe kìm AC/DC Fluke 393 FC (1500V, iFlex)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ampe kìm AC/DC Fluke 393 FC (1500V, iFlex)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào