Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 7722-76-1
  • Số EC: 231-764-5
  • Công thức Hill: H₆NO₄P
  • Khối lượng mol: 115,03 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Amoni dihydro photphat cho HPLC LiChropur ((NH₄)H₂PO₄, Chai nhựa 100 g) Merck 5438370100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Amoni dihydro photphat cho HPLC LiChropur ((NH₄)H₂PO₄, Chai nhựa 100 g) Merck 5438370100”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 7722-76-1
  • Số EC: 231-764-5
  • Công thức Hill: H₆NO₄P
  • Khối lượng mol: 115,03 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Amoni dihydro photphat cho HPLC LiChropur ((NH₄)H₂PO₄, Chai nhựa 100 g) Merck 5438370100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Amoni dihydro photphat cho HPLC LiChropur ((NH₄)H₂PO₄, Chai nhựa 100 g) Merck 5438370100”