Affordable Stand Alone Blackbody EMTAKE B02 (+5°C~50°C; 0.01°C)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

 • Dải nhiệt độ: +5°C~50°C (41°F~122°F)
 • Đường kính bề mặt mục tiêu đen: 80 x80mm
 • Độ phát xạ hiệu quả: 0.96 ± 0.02
 • Độ phân giải nhiệt độ: 0.01°C
 • Ổn định nhiệt độ: ± 0.1°C
 • Độ chính xác: ± (0.15 + 0.003 | t |)°C
 • Nguồn: 100-240V, 50Hz
 • Môi trường làm việc: 0°C~50°C (32°F~122°F)
 • Cài đặt: Có thể được cài đặt trên giá ba chân

Thương hiệu: EMTAKE

Affordable Stand Alone Blackbody EMTAKE B02 (+5°C~50°C; 0.01°C)

catalogue EMTAKE B02

Thương hiệu

EMTAKE

Đánh giá Affordable Stand Alone Blackbody EMTAKE B02 (+5°C~50°C; 0.01°C)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Affordable Stand Alone Blackbody EMTAKE B02 (+5°C~50°C; 0.01°C)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Dải nhiệt độ: +5°C~50°C (41°F~122°F)
 • Đường kính bề mặt mục tiêu đen: 80 x80mm
 • Độ phát xạ hiệu quả: 0.96 ± 0.02
 • Độ phân giải nhiệt độ: 0.01°C
 • Ổn định nhiệt độ: ± 0.1°C
 • Độ chính xác: ± (0.15 + 0.003 | t |)°C
 • Nguồn: 100-240V, 50Hz
 • Môi trường làm việc: 0°C~50°C (32°F~122°F)
 • Cài đặt: Có thể được cài đặt trên giá ba chân

Thương hiệu: EMTAKE

Affordable Stand Alone Blackbody EMTAKE B02 (+5°C~50°C; 0.01°C)

Thương hiệu

EMTAKE

Đánh giá Affordable Stand Alone Blackbody EMTAKE B02 (+5°C~50°C; 0.01°C)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Affordable Stand Alone Blackbody EMTAKE B02 (+5°C~50°C; 0.01°C)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào