Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 123-54-6
 • Số chỉ số EC: 606-029-00-0
 • Số EC: 204-634-0
 • Công thức Hill: C₅H₈O₂
 • Công thức hóa học: CH₃COCH₂COCH₃
 • Khối lượng mol: 100,12 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99 %
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,972 – 0,974
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Acetylacetone để tổng hợp (C₅H₈O₂, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8000230250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Acetylacetone để tổng hợp (C₅H₈O₂, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8000230250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 123-54-6
 • Số chỉ số EC: 606-029-00-0
 • Số EC: 204-634-0
 • Công thức Hill: C₅H₈O₂
 • Công thức hóa học: CH₃COCH₂COCH₃
 • Khối lượng mol: 100,12 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99 %
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,972 – 0,974
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Acetylacetone để tổng hợp (C₅H₈O₂, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8000230250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Acetylacetone để tổng hợp (C₅H₈O₂, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8000230250”