Hiển thị 1–60 của 619 kết quả

Tủ ấm phòng thí nghiệm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nuôi cấy tế bào, nghiên cứu huyết học, sinh học, dược phẩm…Người ta sử dụng tủ ấm cho các thử nghiệm sau:
– Tủ ấm sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật hay tế bào
– Nuôi cấy vi sinh vật duy trì sử dụng trong tương lai
– Tạo điều kiện tốt để tăng tốc độ sinh trưởng của sinh vật
– Tái sản xuất khuẩn lạc và xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau đó
– Cung cấp điều kiện tốt nhất để lưu trữ mẫu trước khi xử lý trong phòng thí nghiệm
– Sử dụng trong nhân giống ấp trứng côn trùng trong lĩnh vực động vật học.